Tartu 2024

Tartu koos Lõuna-Eestiga on 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn! See on meie suur võimalus ja ühine väljakutse.

www.tartu2024.ee

Lõuna-Eesti LEADER tegevusgrupid koos partnerlinnadega (Tartu, Võru, Valga), sihtasutusega Tartu 2024 ja ajakirjaga National Geographic Eesti valmistavad ette Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi.

Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm Tartu 2024 raames on Lõuna-Eesti kollaste akende koostööprojektist välja kasvanud. Kollaste akende teekond põhineb kogukondade initsiatiivil ja tutvustab paiku, mis toovad esile Lõuna-Eesti olemuse, väärtused, lood, legendid.

Projekti eesmärk on olnud piirkonna identiteedi tugevdamine ning Lõuna-Eesti tutvustamine külalistele meile oluliste väärtuste kaudu. Need väärtused on: puhas loodus, mitmekülgne kultuuripärand, kohalik toit ja käsitöö, tervislik elustiil, jätkusuutlikud ja innovaatilised lahendused, sotsiaalne sidusus ja kogukonnad.

Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm on samuti suunatud Lõuna-Eesti identiteedi tugevdamisele ning Lõuna-Eesti kultuuripärandi ja looduse tutvustamisele.

Kultuuripealinn Tartu 2024 raames toimuvad Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammis 24 sündmust, mis valitakse välja avatud taotlusvoorus osalevate kogukondade esitatud ideede hulgast.

Sündmuste puhul on oluline:

1) Lõuna-Eesti identiteedi ja kultuuripärandi toetamine

2) Koostöö ja võrgustumine

3) Rohelahendused ja innovatsioon

4) Rahvusvaheline partnerlus ja partnerlus teiste Tartu 2024 sündmustega

5) Sündmuste korraldaja aktiivgrupi võimekus ja oskused, kompetentsid, sh sündmuse eelarve selgus ja teostatavus ning kaasfinantseerimise suutlikkus.

Avatud taotlusvooru kavandatud toimumisaeg on jaanuar 2022.

Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi arendustiimi koordineerib Kristiina Tammets, Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht. Kontakt: kristiina@tas.ee, 5340 9873.