Kolumn

Lõuna-Eesti kogukonnad avavad ukse ja südame

Tartu kannab 2024. aastal Euroopa kultuuripealinna austavat tiitlit koos Lõuna-Eestiga. Ootame kõiki külla ja avastama seda eriilmelise loodusega rikkalikku kultuuripiirkonda. Just seepärast sai kultuuripealinna raames käima lükatud Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm, mis täidab tähtsat ülesannet – avab külalistele ukse kohalike jaoks oluliste väärtuse juurde.

Lõuna-Eesti kogukonnaprogramm hõlmab 20 projekti ja selle egiidi all toimub kokku sadakond erinevat kogukonnasündmust. Olgu selleks ühine jõeretk, talgutöö, kogukonnaetendus, matk, festival või muu ettevõtmine – kõik need koosloomes sündivad sündmused kannavad siinset identiteeti ja paigavaimu ning annavad head õlatunnet.

Kristiina Tammets. Foto: Terje Atonen

Lõunaeestlaslik mõtteilm ja eluviis vaatavad vastu ka selle raamatu tekstidest ja piltidelt. Needsamad lood, mis kõnelevad Lõuna-Eesti väärtustest, võtavad hästi kokku kogu Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi olemuse. Sajanditevanune paigapärimus ja identiteet elavad edasi siinsetes kogukondades ja neis aktiivsetes inimestes, kes korraldavad kogukonnasündmusi ning annavad kogu kultuuripealinnale eheda näo.

Kogukonnaprogrammi viivad ellu Lõuna-Eesti kogukonnad, omavalitsused, ettevõtjad ja LEADER tegevusrühmad. Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Piiriveere Liider ja Võrumaa Partnerluskogu on üheskoos panustanud Lõuna-Eesti koostöösse juba üle kümne aasta ning kogukonnaprogramm on loomulik jätk pikaajalisele koostööle.

Euroopa kultuuripealinn annab olulise arenguimpulsi kogu regioonile, paneb meid looma uusi lahendusi ja arendama koostööd nii omavahel kui ka rahvusvaheliselt. Kultuuripealinna kontseptsioon „Ellujäämise kunstid“ väärtustab ja tugevdab teemasid nagu ringmajandus, keskkonnasõbralik sündmuste korraldus, ligipääsetavus erinevatele huvigruppidele, samuti noorte, eakate ja erivajadustega inimeste kaasamisele. Sama oluline on erinevate valdkondade integreeritus, vabatahtlik töö, koosloome. See kõik iseloomustabki kogukonnasündmusi, mis võimaldavad kogeda Lõuna-Eestit autentse ja erilise väärtusruumina, ning nagu see on omane kohalikele inimestele: avatult ja südamega!

Pärast kultuuripealinna ei ole Lõuna-Eesti enam endine – heas mõttes! Oleme saanud veelgi ühtsemaks ja avatumaks, omandanud uusi tarkusi ja kogemusi, katsetanud innovaatilisi lahendusi ja tugevdanud oma kultuuripärandit. Aga kõige olulisem: meil on palju uusi sõpru nii oma kogukondades kui ka mujal Eestis, Euroopas ja kaugemal.

Põnevat sukeldumist Lõuna-Eesti väärtusruumi ja rõõmsa kohtumiseni!

Kristiina Tammets
Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi koordinaator
Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht

Rohkem infot Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammist