Lüllemäe

Lüllemäe

Kahe kogu Euroopas haruldase imetaja kodu

Olete jõudnud Karula rahvuspargi väravasse, Teid oodatakse Karula puutumatut loodust nautima. Teile avaneb maaliline vaade Karula kuplitele ja veesilmadele. Lisaks looduslikule ilule soovitame liikuda ka matkaradadel, kus saab tervislikult puhkust veeta. Tegemist on vana kihelkonna keskusega, kus on  rikas kultuuripärand mida avastada.

Karula rahvuspark on koduks kahele nii Eestis kui kogu Euroopas haruldasele loomale  – saarmasele (Lutra lutra)  ning tiigilendlasele (Myotis dasycneme). Lisaks leidub haruldast mudakonna (Pelobates fuscus) ja rabakiili (Leucorrhinia).

Siinsetelt aladelt on leitud 19 liiki käpalisi ehk orhideesid. Lisaks on leitud eriti ohustatud liigi harulise võtmeheina (Botrychium matricariifolium) kasvukohti Karulas.

1979. aastal asutatud maastikukaitseala sai rahvuspargiks 1993. aastal. Karula rahvuspark on loodud selleks, et säilitada Lõuna-Eestile iseloomulikke metsa- ja järverikkaid kuppelmaastikke, pinnavorme, loodust ja kultuuripärandit. Karula rahvuspark kuulub üle-Euroopalisse Natura 2000 võrgustikku.

Karula rahvuspargi omapärane kuppelmaastik on tekkinud mandrijää ebaühtlase sulamise tulemusena. Metsade, põldude ja heinamaaga kaetud küngaste vahele jäävad pisikesed sood ja 40 järve. Karula rahvuspargi olulisemateks väärtusteks on iseloomulik looduse mitmekesisus ning pika ajaloo vältel kujunenud asustus, kultuuripärand ja taluarhitektuur. Kohalikel elanikel on säilinud väga tugev side maa ja loodusega.

30 protsenti Karula maastikest on pärandkultuurmaastikud ehk tuhandete aastate jooksul inimtegevuse mõjul tekkinud maastikud. Hajaasustus vaheldub kuplite ja nende vahel asuvate põllusiilude, metsatukkade, soolaikude ja heinamaadega. Säilinud on sajandivanused taluhooned ja põllupaigad. Siin Eesti otsas räägitakse seniajani  piirkonnale iseloomulikku  võru keelt.

Karula rahvuspargi külastuskeskus asub piirkonna suurima järve Ähijärve ääres. Sealt  saavad alguse matka-, õppe- ja rattarajad  ning on võimalik vaadata kohalikku loodust ja kultuuripärandit tutvustavat ekspositsiooni.