Turismiklaster

Tule liikmeks!

Lõuna-Eesti turismiklaster- miks?

 • Lõuna–Eesti atraktiivsemaks ja paremini nähtavaks
 • Terviklikum ja kvaliteetsem väärtuspakkumine
 • Koos oleme võimekamad
 • Ühistel väärtustel põhinev tootearendus, paremad võimalused atraktiivsete toodete/ teenuste väljatöötamiseks
 • Innovatiivne ja tõhus turismiturundus
 • Partner Tartu 2024 turismiturunduses
 • Sünergia
 • Efektiivsus

Kellele?

Turismiklaster on mõeldud Lõuna-Eesti turismiettevõtetele ja teenusepakkujatele; turismivaldkonna organisatsioonidele  ja kohalikele omavalitsustele ka piirkondlikutele ja teemavõrgustikele.

Kuidas?

 • Vabatahtlik
 • Kaasamise aluseks on liikmeleping ehk konsortsiumleping, mis sõlmitakse 3 aastaks (2021-2023)
 • Liikmemaks (liikmepaketid), mis sätestavad aastamaksu ja selles sisalduvad teenused

Klastri väärtuspakkumine ettevõtjatele:

 • Lõuna–Eesti kui turismisihtkoha parem nähtavus ja suurem atraktiivsus sihtturgudel;
 • klastri ettevõtjate tuntuse/külastajate arvu/käibe/kasumi suurenemine, turismitulu kasv Lõuna-Eestis;
 • väljaspool Tartut olevatel piirkondadel võimalus nähtavamaks saada;
 • terviklikum ja kvaliteetsem väärtuspakkumine turistidele, külastajatele;
 • uute kvaliteetsete külaliste/turistide saabumine Lõuna – Eestisse ning turistide kohalviibimise aja
  pikenemine, korduvkülastuste kasv;
 • suurem võimekus (inimressurss, finantsressurss, teadmised, vähem dubleerimist,
  spetsialiseerumine, võrgustikud, tooted);
 • osalus ja kaasatus Lõuna-Eesti väärtustel põhinevas tootearenduses, paremad võimalused sihtgrupile
  atraktiivsete toodete/ teenuste väljatöötamiseks;
 • innovatiivne ja tõhus turismiturundus;
 • teadmiste, kogemuste koondamine – sünergia;
 • efektiivsus.

Vaata lisaks:

Lõuna-Eesti turismistrateegia tutvustus 12.01.2021

Salvestust 12.01.2021 kell 10.00 toimunud seminarist saad vaadata siit.

Seminari ettekanded:

Esimesed koostööprojektid :
 • Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamine
 • Maitsete nädal “Metsast taldrikule”
 • EASi sihtkohtade arendamise koostööprojekt

Uudised

Sihtkohtade arendamise koostööprojekt

Lõuna-Eesti maakondade ja omavalitsuste arenduskeskuste koostöös hakatakse arendama piirkonna toidu- ja vabaajateenuseid pakkuvate ettevõtete ühiseid turismitooteid ja tõstma seeläbi Lõuna-Eesti tuntust atraktiivse turismisihtkohana.

Loe lisa..

Suvi 2021

Avasta Lõuna-Eestit! Ootame avatud südamega. Tutvu suvekampaaniaga SIIN.

Hea tahte kokkulepe ja “Siin on turvaline” märgis

Rahvusvahelise turismi taastamiseks on oluline, et kõik turismiettevõtjad ja teenusepakkujaid täidavad ühiselt kõiki COVID-19 leviku tõkestamiseks vajalikke nõudeid. Loe lisa SIIT.