Lõuna-Eesti majutusstatistika ülevaated

Majutusstatistika töölaud

Oleme loonud eraldi Lõuna-Eesti majutusandmete töölaua, milles kajastub Statistikaameti majutusandmed kuude lõikes. Töölaual on võimalik küljel olevate filtrite abil perioodi ning maakonda muuta või lisada. Algselt oleme töölaua seadistanud nii, et näeks kenasti kogu meie piirkonda ja viimase avaldatud kuu andmeid. Andmeid uuendame üks kord kuus kui Statistikaamet on need avaldanud. Kuna tabel ei uuene automaatselt, siis peame selle jaoks natuke võlutrikke taustal tegema. Üldjuhul püüame uued andmed siin lehel avaldada iga kuu 15. kuupäevaks.

Andmeid kogutakse ja analüüsitakse siin peatuvate turistide elukohariikide ja reisieesmärkide järgi. Lisaks saab ülevaate majutusasutuste mahutavuse kohta. Silmas tuleb pidada, et tegu on vaid majutusasutuste poolt edastavate andmehulkadega ning kuna andmed laekuvad hilinemisega, siis ilmuvad kuude kokkuvõtted kahekuulise viivitusega. Töölauda on kõige mugavam vaadata arvutis, sest mobiilivaate jaoks on selles andmeid väga palju. Pöörake kindlasti tähelepanu, et töölaua all keskel on näha lehekülgede arv.

Kokku koosneb töölaud neljast erinevast vaatest:

  1. Majutatud ja ööbimised maakondade lõikes
  2. Majutatud ja ööbimised reisi eesmärgi järgi
  3. Majutusasutuste andmed
  4. Majutatud ja ööbimised graafik

Eraldi on olemas ka samal põhimõttel töötav Visit Tartu töölaud, kus on seadistatud kohe avanema Tartu linna ja maakonna andmed.

Kvartali kokkuvõtted

Selleks, et paremini andmeid vaadelda ja kasutajatele presenteerida, oleme kokku pannud visualiseeritud ülevaated.

  1. kvartali ülevaade, 2023 (Pdf esitlus)
  2. kvartali ülevaade, 2023 (Pdf esitlus)
  3. kvartali ülevaade, 2023 (PowerBI)

Lisaks saab tutvuda esimese poolaasta ülevaatega SIIN.