Räpina ajalooline süda

Vanim tööstusettevõte kõrvuti aednike kasvulavaga

Räpina kollane aken asub Eesti vanima tegutseva tööstusettevõtte Räpina Paberivabriku lähedal. Taaskasutataval tehnoloogial põhinev paberiveski alustas Räpinas tööd 1734. aastal. Vaadeldes paberivabriku punastest tellistest peahoonet, kangastuvad vaimusilmas vanad paberimeistrid, kelle ligi 300-aastane kogemus moodustab nüüdisaegse ettevõtte auväärse ajaloo.

Üle veesilma avaneb vaade paeluvale Räpina mõisa majesteetlikule peahoonele ehk Sillapää lossile (rajatud 1836–1847). Aastail 1923–1924 avati seal gümnaasiumi põllumajandusklass, millest algas Räpina Aianduskooli ajalugu.

Lossi ümbritsev park on üks liigirikkamaid ja kõige paremini hooldatud täisealiste puude ja põõsastega mõisaparke, seal on esindatud inglise park, prantsuse park ja metsapark.

Pargis jalutades jääb teele valgete sammastega pargitempel, mida rahvasuus kutsutakse Musitempliks. Musitempli kohta räägitakse, et selle sammaste all teineteisele tõotuse andnud armastajad jäävad eluks ajaks kokku.