Tellingumägi

Kollane aken Koiva-Mustjõe maastikukaitsealal asuval Tellingumäel.

3179 hektaril haarab kaitseala endasse jõed ning jõeäärsed niidud ja metsakooslused Eesti lõunapiiri ääres. Mustjõgi (89 km), Koiva suurim lisajõgi Eestis, on väga väärtuslik elupaik lõhilastele. Kaitseala niidud on aastasadade pikkuse niitmise ja karjatamise tulemus. Üks võimsamaid vaatepilte siin on suurvee ajal, kui jõgi tuleb üle kallaste ning ujutab üle kõik niidud.

Siinne floora ja fauna on väga liigirikkad. Botaaniliselt on tähelepanuväärne paljude haruldaste taimeliikide esinemine: kikkapuu (Euonymus europaeus), künnapuu (Ulmus laevis), võsu-liivsibul (Jovibarba globifera), villane katkujuur (Petasites spurius), stepi-aruhein (Festuca rupicola) ja mitmed käpalised endise Koiva puisniidu alal. Mustjõe luht on rahvusvahelise tähtsusega linnuala (IBA), seda eelkõige rukkiräägu (Crex crex), rohunepi (Gallinago media), jäälinnu (Alcedo a his) ja sinirao (Coracias garrulus) kaitseks.

Piirkonnas on aktiivne ettevõtjaid ja kogukondi ühendav koostöövõrgustik KOTUS, mis väärtustab piirkonna ajalugu, loodust ja koostegemist. Oodatud on kõik külastajad, et saada osa siinsetest vaatamisväärsustest, nautida looduse rahu ja ilu matkates jalgsi või kanuuga või hoopis võtta osa talgutest.

Autor Arvo Meeks

GPS koordinaadid

Lähimad aknad

Lisainfo piirkonna kohta