Tartu ja Lõuna-Eesti liitsid turismipädevused

Tartu ja Lõuna-Eesti omavalitsused on ühendanud piirkonna turismiteemad ühise katuse alla. Koostöö peamine eesmärk on vähendada turismivaldkonna killustatust ning ühiselt juhtida, arendada ja turundada piirkonda.

Lõuna-Eesti piirkonna tihedam turismialane koostöö sai alguse 2021. aastal, kui SA Tartumaa Turism juurde loodi Lõuna-Eesti Turismiklaster, kuhu kuuluvad turismiettevõtjad, võrgustikud ja maakondlikud arenduskeskused. EASi ja KredExi ühendasutus tõi 2022. aasta suvel kokku Eesti piirkonnad, et alustada Eesti turismiorganisatsioonide ümberkujundamist. Turismireformi eesmärk on ühendada piirkondade turismialased pädevused suuremateks kompetentsikeskusteks (DMO ehk Destination Management Organisation), et vähendada tegevuste killustatust ja tõsta kvaliteeti. Uus lähenemine lähtub külastajakogemusest, mitte maakondlikest piiridest.

SA Tartumaa Turism nõukogu esimehe ja Tartu abilinnapea Raimond Tamme sõnul on sel aastal moodustatud DMO kui võimekas kompetentsikeskus ja kaks aastat tagasi loodud turismiklaster aidanud piirkonna turismialast koostööd taaselustada ning loovad head eeldused siinseks edukaks turismikorralduseks. „Lõuna-Eesti on tervikuna väga mitmekülgne turismisihtkoht ja ilmselgelt annab turistide piirkonda toomisel parimaid tulemusi tõhus koostöö siinsete maakondade, kohalike omavalitsuste ning ettevõtete vahel,“ lisas Tamm.

Lõuna-Eesti DMO koostöös osalevad Tartu linn ja maakond, Põlva ja Võru maakonnad ning Jõgeva, Mustvee, Otepää ja Valga vallad. Ametlik koostöö algas 1. jaanuar 2023 ning juhtpartneriks on SA Tartumaa Turism. Rahastusleping EAS ja KredExi ühendasutusega sõlmiti märtsi lõpus.    

DMO-de koostöömudeli loomisel juhindutakse riiklikust turismistrateegiast.