Sibulatee tõi unustusse vajunud Peipsimaa Eesti turismikaardile

Peipsimaa on üks omanäolisemaid piirkondi Eestis, kus võib kogeda erinevaid kultuure, religioone ja kööke. Üheksa aastat tagasi otsustasid kolm ettevõtliku inimest, et seda põnevat kanti tuleb ka teistele tutvustada ning lõid MTÜ Sibulatee, millest nüüd on kujunenud piirkonna üks arenguveduritest.

 “Kui paljud taolised ettevõtmised on alguse saanud ülalt, siis meie Sibulatee algatus tuli nö altpoolt, oli vaid kaheksa kohaliku ettevõtjat, kes soovisid teha koos ühisturundust ja propageerida Kesk-Peipsimaad,” meenutas üks mittetulundusühingu loojatest ja siiani seda vedav Liis Lainemäe. Tema sõnul oli kümmekond aastat olukord selline, et isegi Eesti inimesed ei teadnud Peipsimaast suurt midagi ja tartlaste jaoks, kes elavad Peipsist vaid 40 kilomeetri kaugusel, oli tegemist üsna tundmatu maaga. Kuna üks Peipsimaa sünonüüme on sibul, siis loodigi kaubamärk Sibulatee, mis hõlmas Kesk-Peipsimaa piirkonna, mida hakati tutvustama sõnumiga „üks piirkond, kaks rahvust, kolm kultuuri“.

Suured ambitsioonid

Liis Lainemäe ei teinud saladust, et MTÜ loojatel oli alguses üsna ambitsioonikad plaanid, mille kohaselt pidi Sibulatee jõudma viie aastaga Tallinna järel Eesti enimkülastavamaks piirkonnaks. Tõsi küll, seda eelkõige siseturistide seas. Sellel visioonil polnud plaanis täituda, kuid praegu võib öelda, et just Sibulatee on toonud väga paljude Eesti inimeste teadvusse põneva Peipsimaa. Üheks Sibulatee iga aastaseks suursündmuseks on Puhvetite päev, mis toob igal sügisel Sibulateele kümneid tuhandeid huvilisi ning mis annab võimaluse kohalikul elanikul üheks päevaks tunda end turismiteenuse pakkujana. Kuid see pole veel kõik. Sibulateelt ning siinsetelt ettevõtjatelt on alguse saanud nii saunafEST, Rääbu päev ja just Kesk-Peipsimaale omaseid karakatte tutvustav festival Karakatitsa ja Kolkja kelk. Sibulatee suvehooaeg saabki alguse 28.aprillil Varnja kalalaada ning Kolkja sadamapäevaga ning lõpeb 15.septembril Sibulatee puhvetite päevaga.

Eesmärk arendada ettevõtlust

Sibulatee võrgustikku loojatel oli kaks eesmärki: sihtkoha turundamine ning võimaluste loomine selleks, et külalised jätaksid siia võimalikult palju raha. Teine ja mitte vähem olulisem oli näidata kohalikele inimestele, et meie piirkond on imeline ning ettevõtlusega tasub siin tegeleda. Praeguseks on võrgustikuga liitunud 22 ettevõtet, mille tegevusalade märksõnadeks on turism ja toit. Sealjuures on need mõlemad märksõnad omavahel seotud, kuna just põnevad maitseelamused üheks turiste liikuma panevaks jõuks. “Kui veel viis-kuus aastat tagasi oli piirkonna arengus aktiivsemalt kaasa rääkida soovivaid liikmeid paar inimest, siis nüüdseks on väljakujunenud juba tuumik, kes alati tahab sõna sekka öelda ning kes aitab ühiseid tegevusi planeerida ja ellu viia. Ülejäänud võrgustiku liikmed panustavad samuti, kes oma teadmiste, kes aja, kes finantsidega,” rääkis Lainemäe. Sibulateel on ära tehtud nende aastatega meeletu töö, kusjuures Liis veab mittetulundusühingut vabatahtlikuna. Vähe sellest, tal pole ka Peipsimaal mingit ärilist huvi ja seda teadlikult, et nö fookus selge hoida. MTÜ Sibulatee on ise kaheliikmeline, kuid seda ümbritsevad partnerid ehk sibulateelised, kellega on loodud partnerluslepingud ning kes moodustavadki ühingut ümbritsevat võrgustiku. Kuigi Sibulatee kui Peipsimaa brändi väljatöötamine võib nimetada edulooks, ei saa siinkohal mööda probleemidest. Neist suurim on tõenäoliselt tuttav paljudele MTÜ-dele – probleemid sildfinantseerimisega. Teisisõnu, kui mõni projekt on saanud näiteks positiivse rahastusotsuse, siis tuleb MTÜ liikmetel endal leida raha, et see ellu viia ning alles seejärel oodata projektirahade laekumist. Üldjuhul võtavad siis MTÜ-de juhid eraisikuna laenu, kuid olgem ausad, tegemist on siis nende jaoks üsna närvesööva ajaga.

Regionaalmaasikas tuli Sibulateele

 Tänavu jagas Rahandusministeerium juba viiendat korda regionaalmaasikaid, millega tunnustatakse parimad Eesti regionaalseid ettevõtmisi ja tänavu jõudis üks maasikas ka Sibulateele. Uue Peipsiääre valla loomisega laienes ka Sibulatee piirkond, kuhu nüüdsest on kaasatud ka endine Pala vald, mis on Kodavere ja eesti kultuuri esindava traditsiooni, häll. Liis Lainemäe lisas, et kuigi suur töö on Sibulateel tehtud, tööpõld ees veel üsna lai, kuna Peipsi kant paljudele veel üsnagi tundmatu.