Koostööpartnerid Lõuna-Eestis ja toetajad

Projekti ” Elu kahe maailma piiril” partnerid:

Toetuse eest aitäh:

Kogu projekti toetab LEADER programm