Arenguprogramm „Ainus voodi“

Aivar Ruukel on öelnud, et ainus voodi, mille pärast inimene on valmis kaugele sõitma, on tema enda voodi. Mis on see põhjus, mis tooks muutunud maailmas senisest rohkem turiste meie piirkonda, Lõuna-Eestisse?

Kas oled nõus, et turismisektor on viimasel kahel aastal olnud justkui Ameerika mägedel? Palju uusi olukordi, muutunud kliendikäitumine ning omajagu määramatust. Ees on aeg, kus ühed võidavad ja teised kaotavad.

Aitamaks Sul olla võitja, oleme kokku pannud arenguprogrammi, kus saad koolitajate ja mentorite abil mõtestada väliskeskkonnast tulenevaid ärivõimalusi ning uusi koostöövõimalusi ja luua neid põhjuseid, mis edaspidi turiste siia piirkonda toovad.

Programm koosneb kahest suurest osast:

 • inspiratsiooniseminarid (2 seminari), kus osalejad keskenduvad väliskeskkonna mõtestamisele ja võimaluste leidmisele;
 • temaatilised kohtumised (3 kohtumist ühe osaleja kohta) väikesemates koostöögruppides, kuhu koondatakse potentsiaalselt omavahelist sünergiat loovad osalejad, kes keskenduvad koostöö käivitamisele.

Programmi sisu ja töökorraldus:

 • inspiratsiooniseminar „Muutunud turismimaailm“, 19.10.2021;
 • inspiratsiooniseminar „Koostöö ja muudatuste juhtimine” 2.11.2021;
 • koostöögruppide teemad (osalejad jagunevad vastavalt koostööhuvidele gruppidesse; kõik grupid läbivad üheskoos samad põhiteemad kolmel teemaseminaril):
  • teemaseminar „Sihtgrupipõhine tootearendus ja paketeerimine“;
  • teemaseminar „Turunduse suunad ja sotsiaalmeedia planeerimine ja sisu loomine ning tulemuste hindamine“;
  • teemaseminar „Klienditeenindus ja külalislahke kuvandi loomine ning tulemuste hindamine“.

Lisaks sisaldab programm individuaalset ja grupimentorlust, mille ajakava lepitakse kokku programmi käigus.

Programmi ülesehitus on suunatud sellele, et osalejad saaks teha oma äri jaoks olulisi valikuid, aga ka arutada läbi potentsiaalseid ühiseid algatusi (näiteks sama sihtgrupi teenindamine või üksteist täiendavad väärtuspakkumise loomine jmt). Koolituspäevad on praktilised ja eeldavad koduste praktiliste ülesannete täitmist.

Koolituspäevad algavad kell 10.00 ja lõppevad 17.00.

Osalema on oodatud:

 • Lõuna-Eesti piirkonna turismiettevõtted, koostöövõrgustikud ja arendusorganisatsioonid;
 • eeldame, et igast meeskonnast osaleks 2 inimest (soovitavalt omanikud või juhatuse liikmed), aga võib ka üksi liituda;
 • eeldame osalemist terve programmi jooksul;
 • kandideerimiseks täida ankeet enne 6.10.2021. Kogu grupi maksimaalseks suuruseks on 60 osalejat, kui osaleda soovib rohkem huvitatuid, teeb projektimeeskond valiku (kaalukeelteks piirkondlik esindatus, osaleda soovijate motivatsioon);
 • osaleja tegutsemiskoht peab olema ühes järgmises piirkonnas:
  • Jõgevamaa Koostöökoda: Jõgeva, Põltsamaa ja Mustvee vald
  • Piiriveere Liider: Räpina, Setomaa, Võru ja Rõuge vald
  • Valgamaa Partnerluskogu:  Otepää, Valga ja Elva vald
  • Võrumaa Partnerluskogu: Rõuge, Võru ja Antsla vald                             
  • Tartumaa Arendusselts: kogu Tartumaa, sh Tartu linn.

Koolitajad ja mentorid:

Programmi viib juhtkoolitajana läbi Indrek Maripuu. Meeskonda kuuluvad veel:

 • Elmo Puidet – kliendikesksus, toodete- ja teenuste arendus, algatuste käivitamine, pakettide loomine;
 • Dan Mikkin – kliendikesksus, disainmõtlemine, kuvandi loomine ja arendamine;
 • Kalev Kaarna – toodete- ja teenuste arendus, algatuste käivitamine, mõõdikute seadmine;
 • Kristiina Esop – jätkusuutlik areng, rohemajandus, sotsiaalne vastutus;
 • Liina Maripuu – finantsjuhtimine, mõõdikute seadmine;
 • Brit Mesipuu – sotsiaalmeediaturundus.

Toimumiskohad ja aeg:

 • esimene inspiratsiooniseminar toimub Võrumaal (oktoobri teine pool) ja teine Põlva- või Võrumaal (novembri alguses);
 • teemaseminaride toimumise kohad ja ajad lepitakse kokku programmi raames peale teemagruppide moodustamist. Teemaseminarid toimuvad osalejate juures. Lisaks saab vastuvõtja võimaluse oma ettevõtte tutvustamiseks grupikaaslastele;
 • arenguprogramm algab 19. oktoober 2021 ja kestab 2022. aasta veebruarikuu lõpuni.

Hind:

 • hind ühe osaleja (inimese) kohta on 79 € (hinna sees koolitusprogramm ning koolituspäevade toitlustus);
 • suur osa koolituskuludest kaetakse Leader-programmist (projekt “Kogukondade tugevdamine ja turismi edendamine National Geographic kollaste akendega”).

Lisainfo:

 • enne seminari toimumist kontrollime osalejate nakkusohutust. Palume esitada vaktsineerimispass (immuniseerimise tõend) Euroopa Liidus heaks kiidetud vaktsiiniga või COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend (läbipõdemise tõend kehtib positiivsest testist 180 päeva) või kehtiv negatiivne COVID-19 testitõendit (SARS-CoV-2 antigeen-RTD test peab olema tehtud kuni 48 tundi enne külastust; SARS-CoV-2 RT-PCR test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne külastust) või apteekides tehtud kiirtest, mille tulemus edastatakse inimestele elektrooniliselt (kuni 48 tundi enne külastust);
 • korralduslike küsimuste osas palun võtke ühendust: liis.lainemae@gmail.com või sisuliste küsimuste osas: indrek@maripuu.eu.