Värsked ideed hakkavad Võrumaa elule vunki andma

Võrumaal Vastseliinas toimusid 5.–7. oktoobril loometalgud ehk häkaton, mille eesmärk oli sõeluda välja ja anda tiivad ideedele, mis muudaksid Võrumaa inimeste elu paremaks.

Kuid loometalgud olid vaid osa Võrumaal aset leidvast pilootprojektist Vunki mano, mida korraldavad Võrumaa Omavalitsuste Liit koos Võrumaa Arenduskeskuse, Tallinna Ülikooli ja MTÜ Helpificiga. Tegemist on osaga laiemast üleeuroopalisest projektist, mis otsib lahendusi, kuidas luua kogukonnale suunatud jätkusuutlike teenuseid ning Eestis on projekti pilootpiirkonnaks Võru maakond. “Kogukonnapõhised teenused on elujõulised, kui need on planeeritud koostöös teenuse tarbijate, kogukonna ja kohaliku omavalitsusega. Ainult nii saab luua toimivaid lahendusi ning parandada kõigi Võrumaa inimeste elu, sõltumata vanusest, sissetulekust või tervisest,” rääkis Võrumaa Arenduskeskuse projektijuht Kadri Kangro.

Tippsündmus häkaton ehk loometalgud

Vunki Mano on poolteist aastat kestev sündmus, mis algas 12. juunil ja 23. augustil aset leidnud ideetalgutega, kus kohale tulnud inimesed tõid välja nii probleeme kui ka ideid nende lahendamiseks. Seejärel töötati kandavamate ideedega edasi ning need jõudsid 5.–7. oktoobril Vastseliina Gümnaasiumis aset leidnud loometalgutele. Sama tsükkel käiakse läbi kokku kolm korda: loometalgud toimuvad veel ka järgmise aasta aprillis ja oktoobris. Loometalgute korraldaja Taavi Karu sõnul tulevad paljud ideede elluviijad kohale juba oma väikse meeskonnaga, kuid sellegipoolest näevad korraldajad hea meelega, et kohale tuleksid ka need, kes on oma ideega üksi või need, kes tahavad lihtsalt mõne idee arendamisse sellel nädalavahetusel panustada. “Need, kellel on pelgalt idee ja tahaksid seda Vastseliinas arendada, on ka väga teretulnud, kuid parema töökorralduse huvides palume, et nad meiega eelnevalt ühendust võtaks,” täpsustas Karu. Loometalgute esimesel päeval antakse igale idee autorile kolm minutit aega oma mõtte tutvustuseks ning kui kohale tulnud osalejate arvates idee kannab, moodustub töögrupp, kuhu kuuluvad näiteks IT ja turunduse taustaga inimesed, kes aitavad idee juba prototüübiks vormida. Häkatoni lõpuks valib žürii välja parimad prototüübid, mille loojad saavad ka rahalise preemia oma idee edasiseks elluviimiseks.

Ideid seinast seina

“Teiste seas läks loometalgutel töösse idee, kuidas muuta täisväärtuslikumaks Võrumaal elavate dementsete inimeste elu. Võrumaal elab 500 dementset inimest, kuid kui arvestada keskmist leibkonna suurust, siis puudutab see ränk haigus pea 2000 inimest. Võrumaa kontekstis on see väga suur arv ja seega on see oluline probleem, mis vajab lahendamist,” tõi ta näite. Parimad väljatöötatud prototüübid lähevad testimisele koostöös Võrumaa omavalitsustega ja nii saab teada, kuidas need lahendused päris elus toimivad ning kas ja kuidas neid on vaja veel kohendada.