Siin on turvaline

“Siin on turvaline” märgis

Lõuna-Eesti rahvusvahelise turismi taastamiseks on oluline, et kõik turismiettevõtjad ja teenusepakkujaid täidavad ühiselt kõiki COVID-19 leviku tõkestamiseks vajalikke nõudeid. Sama oluline on ka sellekohase info vahendamine lõpptarbijatele, sest külastajad soovivad kinnitust, et teenusepakkujad pühenduvad turvalise klienditeekonna tagamisele ja on vastutustundlikud.

Kuidas pakkuda COVID-19 turvalist ja vastutustundlikku turismiteenust?

  1. Turismiteenuse pakkujad täidavad igapäevaselt COVID-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud riiklikke juhiseid ja pakuvad ohutut külastuskogemust.
  2. Turismiteenuse pakkujad vahendavad oma veebilehel ja kohapeal külastajatele infot turvalise teenuse pakkumise abinõudest, millega tagatakse klientide ja töötajate turvalisus.
  3. Turismiteenuse pakkujad tõstavad oma teadlikkust turvalise turismiteenuse pakkumisest muuhulgas EAS/VisitEstonia vastavasisulist veebiseminari kuulates.

Ühine hea tahte kokkuleppega!

COVID-19 turvalisuse tagamisele pühendumist saavad Lõuna-Eesti turismiteenuse pakkujad kinnitada, ühinedes hea tahte kokkuleppega SIIN. Märgisega liitumine on ettevõtetele tasuta.

Hea tahte kokkuleppega saavad liituda kõik vastutustundlikud majutus- ja toitlustusasutused, muuseumid ja turismiatraktsioonid, konverentsi- ja seminaripaigad ning sündmused, mis kinnitavad, et täidavad kõiki Terviseameti poolt ette nähtud juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Eesmärk on tagada ohutus nii külastajatele kui ka töötajatele.

Hea tahte kokkuleppe kriteeriumid on ühtsed üle Eesti ja initsiatiiv on koordineeritud Visit Estonia poolt. Kokkuleppega liitunutele omistatakse inglise keelne kleebismärk “You are safe here”.

Hea tahte kokkuleppe kasu teenusepakkujale

  • Teenusepakkuja liigitatakse visitestonia.com ja visittartu.com lehel kohtade hulka „Siin on turvaline“.
  • Teenusepakkuja saab Visit Estonia turundustegevustes paremini esile tõstetud.
  • Teenusepakkuja saab õiguse kasutada enda kommunikatsioonikanalites ja teenuse pakkumise kohas märki “Siin on turvaline”. Hea tahte kokkuleppe allkirjastanud teenusepakkujale väljastatakse inglise keelne kleebismärk Tartu Külastuskeskuses (Raekoja plats 1a) või kokkuleppel Lõuna-Eesti Turismiklastri kontaktisikuga teisiti. Fail digikanalite jaoks edastatakse e-posti teel.

Hea tahte kokkuleppe täitmine

Märgist välja pannes kohustub teenusepakkuja panema teenuspakkumise kohas välja ka märgi sisu selgitava infolehe ja digikanalites viitama Lõuna-Eesti turismiklastri lehele visitsouthestonia.com, kus lõpptarbija jaoks on toodud välja hea tahte kokkuleppe sisu. See on oluline, et kliendid mõistaksid märgise sisu.

Teenusepakkuja kohustub hea tahte kokkulepet täitma. Hea tahte kokkuleppest mitte kinnipidamine on käsitletav ebaausa kauplemisvõttena.

Klientidel on võimalus tarbitud teenuse turvalisuse kohta anda tagasisidet e-posti aadressile turvalisus@visittartu.com. Vajadusel reageerivad klientide tagasisidele pädevad riiklikud ja kohaliku omavalitsuse institutsioonid.

Kokkuleppe tingimuste vastu ränga või korduva eksimise korral eemaldatakse teenusepakkuja visitestonia.com veebilehtedelt. Teenusepakkuja peab eemaldama märgise oma digikanalitest ja teenuse pakkumise kohast.

Kontakt

Elis Luik, Lõuna-Eesti turismiklaster

Kerli Soe, SA Tartumaa Turism

E-post: turvalisus@visittartu.com