Siin on turvaline

“Siin on turvaline” märgis

Lõuna-Eesti rahvusvahelise turismi taastamiseks on oluline, et kõik turismiettevõtjad ja teenusepakkujaid täidavad ühiselt kõiki COVID-19 leviku tõkestamiseks vajalikke nõudeid. Sama oluline on ka sellekohase info vahendamine lõpptarbijatele, sest külastajad soovivad kinnitust, et teenusepakkujad pühenduvad turvalise klienditeekonna tagamisele ja on vastutustundlikud.

Ühine “Siin on COVID-19 turvaline” märgisega

Ühine „Siin on COVID-19 turvaline“ märgisega

Kõik Lõuna-Eesti spaad, toitlustus- ja majutusettevõtted, reisi- ja konverentsikorraldajad ning atraktsioonid saavad kinnitada COVID-19 turvalisuse tagamisele pühendumist liitudes “Siin on turvaline” tarbijamärgisega. COVID-19 turvalisuse märgise eesmärk on suurendada külastajate usaldust turismiteenuste pakkujate vastu. Märgise kuvamisega annavad ettevõtjad märku, et nad pakuvad turvalist teenust ja jälgivad COVID-19 nõudeid ning tagavad ohutuse nii oma töötajatele kui ka nende külastajatele.

Märgisega liitunud ettevõtjad kinnitavad, et:

  • hoiavad ennast pidevalt kursis valdkonnale kehtestatud nõuete ja juhenditega;
  • tagavad selle, et märgis on kuvatud nende kodulehel ja olemasolul ka Facebooki kaanefotol;
  • võimaldavad töötajatel ja külastajatel täita kehtiva viiruse vältimise reegleid kohapeal;
  • on teadlikud, et tingimuste täitmist võidakse juhuvalimi alusel kontrollida ning ränga või korduva eksimise korral võidakse teenusepakkujalt märgis eemaldada.

Turvalisuse märgise kriteeriumid on ühtsed üle Eesti ja initsiatiiv on koordineeritud Visit Estonia poolt

Märgisega liitumise kasu teenusepakkujale

  • märgisega liitumine on ettevõtjale tasuta;
  • ettevõtja tõstetakse Visit Tartu ja Puhka Eestis kodulehel rohkem esile;
  • ettevõtjat tõstetakse Puhka Eestis turundustegevustes rohkem esile;
  • ettevõtja saab õiguse kasutada enda kommunikatsioonikanalites ja teenuse pakkumise kohas märki „Siin on COVID-19 turvaline“.

Kontakt

Kertu Vuks, Lõuna-Eesti turismiklaster

Kerli Soe, SA Tartumaa Turism

E-post: turvaline@visittartu.com